Now showing items 1-11 of 11

 • Automatická kontrola nastavení DNSSEC na DNS serverech 

  Lat, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro kontrolu nastavení bezpečnostního rozšíření DNSSEC na DNS serverech. Cílem je provádět automatickou kontrolu podpisů, sledování používaných šifrovacích algoritmů a ...
 • Automatické ověřování softwarových balíků za pomocí DNS 

  Sehnoutka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem bezpečné distribuce software. Je navrženo zlepšení s pomocí doménového systému, který je použit pro uložení verifikačních klíčů, potřebných pro ověření integrity balíků stáhnutých ...
 • DNSSEC online webová mapa 

  Scherfel, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia systému DNS pomocou technológie DNSSEC. Má za úlohu preštudovať systém podpisovania záznamov DNSSEC a možnosti získavania informácií o stave zabezpečenia domén. Hlavným ...
 • Extending Security Of Package Manager With Dns 

  Sehnoutka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a method of public key verification based on DNS, that can be used to further increase security of package managers. On top of this method, an extended version is proposed, that can also protect ...
 • Klient protokolu DNS s grafickým rozhraním vhodný pro demonstrativní účely 

  Sousedík, Tomáš
  V práci je popsán protokol DNS, zprávy, které při své komunikaci tento protokol používá. Práce popisuje protokol od jeho vzniku, důvody, proč vznikl, popisuje funkčnost protokolu. Dále se zabývá multicastovými možnostmi ...
 • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

  Sakala, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...
 • Library and Tools for Server-Side DNSSEC Implementation 

  Včelák, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou současných open source řešení pro zabezpečení DNS zón pomocí technologie DNSSEC. Na základě provedené rešerše je navržena a implementována nová knihovna pro použití na autoritativních DNS ...
 • Nasazení DNSSEC na klientské straně 

  Nekuža, Karel
  Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti pro koncové uživatele. ...
 • On-line monitorování expirace podpisů DNSSEC 

  Mrázek, Jakub
  V bakalářské práci je popsáno vytvoření programu, který kontroluje podpisy záznamů DNS (Domain Name System) a upozorňuje na jejich neplatnost nebo blížící se vypršení platnosti aby bylo možné včas zabránit vypršení platnosti. ...
 • Online validace záznamů DNSSEC 

  Bachtík, Martin
  Diplomová práce studuje rozšíření, které zabezpečuje systém doménových jmen zavedením ověřitelnosti pravosti dat, známé jako DNSSEC. Tvůrčím výstupem je návrh aplikace a její následná implementace, která v každé etapě při ...
 • Zabezpečený přístup pro webové aplikace 

  Humpolík, Jan
  Tato práce se zabývá zejména často zanedbávaných součástí zabezpečení každé webové aplikace, ale i bezpečným přístupem samotných uživatelů. Popisuje teoreticky i prakticky moderní techniky zabezpečení, na vytvořené webové ...