Now showing items 1-5 of 5

 • A Fast DOA Estimation Algorithm Based on Polarization MUSIC 

  Guo, R.; Mao, X.; Li, S.; Wang, Y.; Wang, X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A fast DOA estimation algorithm developed from MUSIC, which also benefits from the processing of the signals' polarization information, is presented. Besides performance enhancement in precision and resolution, the proposed ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...
 • Návrh systému pro lokalizaci zdroje zvuku 

  Havelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi lokalizace zdroje zvuku. Na začátku jsou obecně zmíněna možná hardwarová i softwarová řešení, z nichž jsou vybrané dvě použitelné metody a vhodné komponenty testovacího zařízení. ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Holoubek, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s Raspberry Pi, instalace hardwarové podpory, základní popis prostředí a programování v Matlab/Simulink. Vytvoření demonstračních příkladů s využitím stereo mikrofonu, kamery a mikro servomotorů.
 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je shromáždění teoretických informací o~metodách tvarování přijímacích charakteristik mikrofonních polí a ověření jejich funkčnosti. Nejdříve jsou v~práci odsimulovány různé varianty lineárních ...