Now showing items 1-10 of 10

 • Bezpečnost provozu mobilních robotů v indoor prostředí 

  Vojta, Jakub
  Při spolupráci s firmou Bender Robotics. s. r. o. vznikl požadavek na posouzení provozní bezpečnosti autonomního mobilního robotu (AMR). Posouzení bezpečnosti je krokem na cestě k sériové výrobě robotu. Vstup výrobku na ...
 • Kontrola kvality pájeného spoje a Design of Experiments u strojního pájení vlnou 

  Smeliková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strojního pájení vlnou a aplikací metody Design of Experiments na nový produkt firmy. Shrnuje základní poznatky z technologie pájení, pájecích slitin a metody Design of Experiments. ...
 • Kvalifikace depoziční pece 

  Petrová, Lenka
  Tato práce je zaměřena na problém nastavení CVD pece pro produkci ve výrobním závodu. Problém je, že přesná zařízení jako depoziční pece musíbýt pro produkci nastaveny až na místě, kde budou provozovány. Toho je možno ...
 • Model stárnutí unipolárního tranzistoru 

  Novosád, Jiří
  Práce se zabývá problematikou stárnutí unipolárního tranzistoru. V teoretické části jsou popsány mechanismy, způsobující stárnutí unipolárního tranzistoru a způsoby omezení vlivu změny parametrů v čase Na základě teoretických ...
 • Návrh měření na průmyslové pračce 

  Těthal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rešerší, kde je stručně popsán prací proces a úvod do navrhování experimentů. V další části je proveden experiment, který je výstupem této práce. Popisuje vliv teploty máchání ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci procesu výroby. V práci je vyložena problematika třískového obrábění a soustružení. V praktické časti je analyzován proces výroby, navrhnut a vyhodnocen plánovaný experiment ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Drábková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím strategií DOE (plánovaný experiment) a QFD (quality function deployment) do podniku. Je v ní pojednáno o daných metodách. Zabývá se jejich použitím pro vzniklý problém. V ...
 • Řízení hmotnosti měkkých sýrů formovaných na manuální lince 

  Páral, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá řízením hmotnosti měkkých sýrů při formování na manuální lince. V teoretické části je popsáno rozdělení sýrů do skupin, základní charakteristika měkkých sýrů a jejich zástupci. Dále je ...
 • Zisk a komplexní charakterizace extraktů aronie 

  Seidlová, Kateřina
  Aronie (Aronia melanocarpa) je bobulovitý plod charakteristických senzorických vlastností, který vykazuje určité léčivé účinky. Hlavními bioaktivními složkami aronie jsou polyfenolické látky s významnou skupinou antokyanových ...
 • Zisk a komplexní charakterizace extraktů rýmovníku (Plectranthus spp.) 

  Boboková, Alexandra
  Plectranthus amboinicus je rastlina, ktorej sú pripisované mnohé bioaktívne účinky, najviac spájané s obsahom polyfenolických látok. Pre zisk týchto látok a ich následné použitie napríklad v potravinárstve alebo kozmetickom ...