Now showing items 1-2 of 2

  • Svařování plazmou vysokopevnostních ocelí 

    Šknouřilová, Eva
    Tato práce se zabývá plazmovým svařováním vysokopevnostních ocelí. Je rozdělena na dvě části, v teoretické je popsána metoda svařování plazmou a problematika svařování vysokopevnostních ocelí. V experimentální části se ...
  • Vlastnosti svarových spojů po žárovém zinkování 

    Vítek, Pavel
    Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru 2303T002 předkládá studii svarových spojů po žárovém zinkování. Na základě literární studie se předpokládá, že zinkování ovlivňuje vlastnosti svarových ...