Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza hlavních komponent v proudové analýze 

  Jedlička, František
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent v kryptoanalýze proudovým postranním kanálem. Nejdříve je v práci rozebrána problematika kryptoanalýzy, kryp- toanalýzy proudovým postranním kanálem, metody analýzy ...
 • Automatické testování software 

  Mrázik, Matej
  Hlavnym cieľom bakalárskej práce je automatizácia testovania softvéru IQRF Gateway Daemon. Praktickym vystupom je nástroj schopny testovať IQRF Gateway Daemon prostredníctvom emulovanej virtuálnej siete inteligentnych ...
 • Innovative Method of the Power Analysis 

  Martinasek, Z.; Zeman, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  This paper describes an innovative method of the power analysis which presents the typical example of successful attacks against trusted cryptographic devices such as RFID (Radio-Frequency IDentifications) and contact smart ...
 • Klasifikátory proudových otisků 

  Zapletal, Ondřej
  V průběhu posledních několika let se z útoků postranními kanály stala významná hrozba pro bezpečnost kryptografických modulů. Existuje několik typů útoků postranními kanály, které lze použít pro prolomení většiny šifrovacích ...
 • Metody lokalizace zajímavých bodů u proudové analýzy 

  Vaněk, Stanislav
  V současnosti je zapotřebí klást na kryptografická zařízení stále větší nároky kvůli narůstajícímu počtu zneužití. Z tohoto důvodu je nutné znát principy zabezpečení a jejich nedostatky. Tato práce se zabývá metodou ...
 • Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo 

  Váňa, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu MESH sítě pod technologií IQRF. V úvodní části jsou rozebrány základní techniky radiového přenosu, na které navazují technologie zde používané. Druhá kapitola je věnována ...
 • Normalized Inter-class Variance (NICV) 

  Vaněk, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The internet of things leads to a massive interest in security of embedded devices. Nowadays, power analysis poses extremely effective and successful types of attacks to break confidential cryptographic algorithms such as ...
 • Skrývání proudové spotřeby 

  Hirš, David
  Proudová analýza představuje úspěšný typ útoku cíleného na důvěrná kryptografická zařízení, jako jsou například chytré karty. Popularita Internetu věcí (IoT) každým dnem roste, a je tedy nutné taková zařízení zabezpečit. ...
 • Wireless Communication Platform IQRF And Internet Of Things 

  Kuchtová, Zdeňka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes possibilities of measured data transfer from sensors via wireless communication platform IQRF to the internet gateway and finally to the cloud data storage based on Microsoft Azure technology. Data are ...
 • Wireless Communication Platform IQRF – a Case Study 

  Kuchtová, Zdeňka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes wireless communication platform IQRF, history of development, available modules and accessories for development and for production use. Very briefly are described communication gateways and cloud ...