Now showing items 1-14 of 14

 • Akcelerace OVS s využitím akcelerační karty s FPGA 

  Vido, Matej
  Výkon virtuálneho prepínača Open vSwitch (OVS) je nedostatočný pre súčasné požiadavky na kapacitu liniek pre pripojenie serverov. Preto vznikajú snahy o akceleráciu OVS či už na úrovni softvéru, ale aj prenesením záťaže ...
 • Akcelerace virtuálního přepínače Open vSwitch 

  Vodák, David
  Virtuální přepínač je program, který slouží k přípojení virtuálních strojů k síti, a proto je velmi důležitou součástí virtualizace serveru. Nicméně virtuální přepínač spotřebovává značné množství výkonu serveru, na kterém ...
 • Akcelerovaný firewall s DPDK 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době, kdy téměř každý využívá Internet, je třeba zajistit také zabezpečení provozu na sítích. K tomuto napomáhá firewall. Na některých linkách je ovšem vyžadována vyšší propustnost než na jiných. Tato práce zkoumá ...
 • Analýzy síťového provozu na procesoru NXP a FPGA 

  Orsák, Michal
  Primárním cílem této práce je prozkoumat možnosti síťového procesoru NXP LS2088 společně s technologii FPGA. Sekundárním cílem je na této platformě zprovoznit a optimalizovat existující software pro analýzu aplikačních ...
 • DPDK nad síťovými kartami COMBO 

  Vido, Matej
  Softvérový aplikačný rámec Data Plane Development Kit poskytuje štandardné rozhranie pre rýchle spracovanie paketov v užívateľskom priestore. DPDK podporuje sieťové zariadenia od viacerých výrobcov a rôzne architektúry. ...
 • Emulace DPDK běžícího na procesoru NXP v systému QEMU 

  Postolka, Matěj
  Tato práce řeší emulaci síťové funkcionality procesoru NXP QorIQ LS2088A z důvodu testování DPDK aplikací určených pro tuto platformu. Síťová funkcionalita této platformy je poskytována emulovaným PCI zařízením, které je ...
 • Framework pro hardwarovou akceleraci 400Gb sítí 

  Hummel, Václav
  Platforma NetCOPE již prokázala svou životaschopnost jako framework pro rychlý vývoj hardwarově akcelerovaných síťových aplikací. Tyto aplikace využívají virtualizované síťové funkce (NFV). Aby platforma v nejbližších ...
 • Implementace rozhraní 10Gb Ethernetu pro Arria 10 SoC 

  Novák, David
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním 10 Gb Ethernet rozhraní pro čip Arria 10 SoC (kombinace FPGA a ARM Cortex-A9). Je zde popsána podoba rozhraní, jeho součástí a komunikace mezi nimi. Hlavní pozornost ...
 • Optimalizace síťových úloh 

  Dražil, Jan
  V dnešní době, kdy se blížíme k úplnému vyčerpání veřejných IPv4 adres, se spoléháme na techniky, které kompletní vyčerpání alespoň oddálí. Jednou z těchto technik je překlad síťových adres. Internetoví poskytovatelé ...
 • Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je plánování síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který lze využít pro rychlé zpracovávání paketů. Jsou popsány obecné mechanismy plánování síťového ...
 • Systém pro ochranu před DoS útoky s využitím IDS 

  Mjasojedov, Igor
  Táto bakalárska práca sa zameriava na využitie systému IDS pri ochrane počítačových sietí pred útokom typu DoS. IDS systémom využívaným v tejto práci je systém Suricata. Hlavným cieľom práce je integrácia tohto IDS systému ...
 • Testování Open vSwitch a DPDK 

  Šabart, Otto
  Práce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé ...
 • Vysokorychlostní paketové DMA přenosy z FPGA 

  Kubálek, Jan
  Pro zařízení, která na počítačových sítích zajišťují monitorování provozu a umožňují údržbusítě, může být problémem nedostatečná rychlost přijímání dat pro analýzu. Aby dokázalozařízení monitorovat síť s vysokou datovou ...
 • Zpracování paketů pomocí knihovny DPDK 

  Procházka, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje filtrování a přeposílání paketů ve vysokorychlostních sítích. Nejdříve je představen framework DPDK, který je využíván pro rychlé zpracování paketů. Dále je popsán návrh aplikace pro ...