Now showing items 1-9 of 9

 • Čtyřválcové a šestiválcové traktorové motory 

  Potůček, Šimon
  Tato bakalářská práce shrnuje současné technologie a trendy u traktorových motorů a uvádí souhrn sortimentu nejdůležitějších výrobců traktorových motorů, používaných v České republice.
 • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

  Stareček, Jakub
  Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich regulací ve výfukových plynech. Je zde vysvětlen princip filtrů pevných částic, charakteristika jednotlivých typů, rešerše výrobců a v závěru je krátké zamyšlení nad ...
 • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

  Štěpánek, Josef
  Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich vlivu na lidské zdraví. Soustředí se na filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace. Jsou zde popsány odlišnosti různých konstrukčních řešení. Dále zmiňuje ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové motory 

  Hanák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje vznik škodlivých částic při spalovacím cyklu vznětového motoru a zamezení jejich šíření do ovzduší pomocí filtrů pevných částic. První část práce se zabývá typy a mechanismy vzniku těchto částic ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové pohonné jednotky 

  Haratek, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vznik pevných částic při spalování ve vznětových motorech a jejich následnému zachytáváním v systémech DPF. První část se zabývá pevným částicím a také emisním normám uplatňovaným v ...
 • Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru 

  Létal, Filip
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace proudění výfukových plynů ve filtru pevných částic s použitím CFD simulací. První část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a systémy snižování emisí se ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru 

  Ježek, Přemysl
  Předmětem této diplomové práce je vypracování pevnostně deformační analýzy uchycení filtru pevných částic na traktor. Jsou zde uvedeny všechny podstatné kroky pro sestavení modelu pro výpočet metodou konečných prvků. Tedy ...
 • Studie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentů 

  Polnický, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou výfukového systému pro splnění emisních norem Stage IV. Jsou probrány mechanismy vzniku emisních složek a systémy nutné pro jejich snížení. Součástí je analýza umístění komponent ...
 • Systémy DPF a SCR 

  Novodomský, Tomáš
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá systémami pre znižovanie emisii z výfukových plynov vznetových motorov. Prvá časť práce je venovaná zloženiu výfukových plynov a emisným normám. Práca rozoberá vznik pevných častíc, ...