Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

    Jedlička, Lukáš
    Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...