Now showing items 1-20 of 48

 • Adaptivní real-time reverb jako plugin pro herní engine Unity 

  Konečný, Dominik
  Tato práce se věnuje reverberátorům jako systémům sloužícím k simulaci poslechových prostor a jejich implementaci v rámci herního vývojového prostředí Unity. Cílem této práce bylo vytvořit funkční zásuvný modul pro toto ...
 • Aktivní výhybka reprosoustavy s využitím DSP 

  Václavík, Jiří
  Semestrální práce se věnuje mapování a ověření technologií pro zpracování projektu aktivní výhybky reprosoustavy s využitím DSP. Reproduktorová soustava bude třípásmová s otevřenou ozvučnicí. Návrh analogové výhybky takové ...
 • Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem 

  Mališ, Martin
  Cílem této diplomové práce je porovnání algoritmů pro bezsnímačové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pozornost je zaměřena zejména na deterministické metody estimace stavů, ověření jejich dynamických ...
 • Algoritmy rozpoznávání řeči na FPGA/DSP 

  Urbiš, Oldřich
  Tato diplomová práce  se zabývá návrhem algoritmů pro rozpoznání řeči s ohledem na výběr cílové technologie, kterou je platforma využívající technologie signálových procesorů a programovatelných hradlových polí. Algoritmy ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Analýza zvukové interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Fančal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy skladeb z hlediska časových prostředků hudby. Úvodem jsou stručně popsány základní muzikologické pojmy a veličiny, které jsou v přímém vztahu k časovým prostředkům v hudebně ...
 • Aplikované využití DSP bloků v Intel FPGA 

  Kondys, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím DSP bloků zejména na FPGA Stratix 10 DX 2800 pro implementaci čítače a~komparátoru. V teoretické části je zběžně popsán protokol Ethernet, vysvětlena souvislost síťových karet s~FPGA ...
 • Bezsnímačové řízení pohonu se synchronním motorem 

  Graf, Miroslav
  Bakalářská práce „Bezsnímačové řízení pohonu se synchronním motorem“ se zabývá problematikou rekonstrukce stavů při řízení synchronních motorů. Zaměřuje se na Model Reference Adaptive System a Kalmanův filtr. Oba rekonstruktory ...
 • Časové vzorkování obrazového toku 

  Němec, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vypracovat teoretický úvod do problematiky časového vzorkování obrazového toku, s přihlédnutím na různé faktory, které vzorkování ovlivňují. Dále navrhnout ideové schéma modelu, který bude simulovat ...
 • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

  Dráb, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...
 • Design and Implementation of a FPGA and DSP Based MIMO Radar Imaging System 

  Wei Wang; Dong Liang; Zhihua Wang, Haiyang Yu, Qi Liu (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The work presented in this paper is aimed at the implementation of a real-time multiple-input multiple-output (MIMO) imaging radar used for area surveillance. In this radar, the equivalent virtual array method and time-division ...
 • Differential GMSK Receivers with Phase Control for Narrowband Radio Communications 

  Mahdavi, A.; Gordon, D.; Riley, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-12)
  An implementation method for differential Gaussian Minimum Shift Keying receivers with Phase Control is presented. It is shown that in such receivers the effect' of InterSymbol Interference (ISI) on the signal, caused by ...
 • Digital multi-effect unit for guitar 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design the multi-effect unit containing many additional features with the smallest dimensions possible. The main problems solved during the design were: signal processor programming, C language ...
 • Digital Power Network Parameters Measurement 

  Hribik, J.; Fuchs, P.; Hruskovic, M.; Michalek, R.; Lojko, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-06)
  Exact measurement of the parameters of a power network is now possible by digital methods. The description of the proposed and realized instrument based on the digital sampling method is given. It can measure basic parameters ...
 • Digitální elektronický hudební syntezátor s analogovým řízením pro platformu Eurorack 

  Klecl, Martin
  Tato práce seznamuje s tématem digitálního zpracování zvuku u modulárních syntezátorů a s návrhem digitálního oscilátoru pro platformu Eurorack. Úvod teoretické části se věnuje popisu základních pojmů a prvků používaných ...
 • Digitální filtr pro akustické pásmo realizovaný mikrokontrolérem 

  Hudec, Antonín
  Mikrokontroléry řady ATmega nejsou příliš uzpůsobené pro zpracování číslicových signálů v reálném čase. I když mohou dosahovat až 20 MIPS při maximálním kmitočtu 20 MHz (většina instrukcí je jednocyklových), ATmega obsahuje ...
 • Fixed-point implementace rozpoznávače řeči 

  Král, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou automatického rozpoznávania reči na systémoch s obmedzenými hardwarovými prostriedkami - embedded systems. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať systém rozpoznávania reči ...
 • Generation of the Narrow Band Digital Modulated Signals Using Quadrature Digital Upconverter 

  Kovar, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-04)
  The paper deals with the modern approach to generation of digital modulated signals at intermediate frequency in digital way. The common digital modulator is based on analogue Quadrature modulator. The modern VLSI integrated ...
 • Hluboké neuronové sítě: implementace pro vestavěné systémy 

  Matěj, Aleš
  Cílem této práce je první navrhnout a implementovat aplikaci pro vestavěné systémy rea-lizující konvoluční neuronovou síť jenž klasifikuje čísla MNIST, ve druhé části pak optima-lizovat paměťové a energetické nároky této ...
 • Hlukoměr pro embedded systémy 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh a implementace hlukoměru pro emdedded systémy. Je vytvořeno hlukoměrové čidlo. Toto čidlo obsahuje mikrofon, mikrofonní předzesilovač a ADC převodník. Čidlo je připojeno k vývojovému kitu STM32F4 ...