Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza přenosu a měření signálu digitální televize DVB-S/S2 

  Kaller, Ondřej
  Diplomová práce se skládá z teoretického úvodu obsahujícího rešerši uvedené literatury z oblasti systému digitální družicové televize a hodnocení kvality digitálního obrazového signálu. Dále jsou uvedeny výsledky měření ...
 • Automatické ukládání digitálního satelitního vysílání 

  Řezníček, Ivo
  Tato práce má za cíl vytvoření systému pro masivní nahrávání multimediálních dat. Pořizovaná data budou řečové nahrávky v co největším množství různých jazyků. Jako vhodný zdroj dat bylo zvoleno digitální satelitní vysílání ...
 • Quality Of Service In Digital Video Broadcasting In Czech Republic 

  Kufa, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this paper is to explore the quality of services in Digital Video Broadcasting (DVB). This work is focused on long-term measurement of individual DVB standards. Program ČT 24 is selected for more detailed analysis. ...
 • Simulace přenosu DVB-S2 

  Klíma, Jindřich
  Tématem mé diplomové práce byl druhý standard satelitní digitální televize, DVB-S2. Je sepsán princip digitální televize a první standard DVB-S. Dále je popsán samotný vznik a charakteristika standardu DVB-S2, nové použité ...