Now showing items 1-13 of 13

 • Influence of phase optic sensor to the DWDM network 

  Čučka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with influence of phase optic sensor to the DWDM transmission. In DWDM network we use four lasers sources for data transmission on one optical fiber. Next one DFB laser is used for phase optical sensor ...
 • Měření vlastností polarizovaného světla na výstupu vlnového multiplexu a jeho optimalizace pro použití v senzorové technice 

  Bučko, Kristián
  Polarizácia svetla je jedným z najpozoruhodnejších javov v prírode a viedla k mnohým objavom v opticko-telekomunikačnej sfére. V diplomovej práci sú popísané základné poznatky ohľadom polarizovaného svetla, ktoré v sebe ...
 • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

  Lučenič, Lukáš
  Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...
 • Návrh a správa WDM systémů pro optické sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje jednotlivé druhy optických multiplexních systémů (WDM) dle doporučení standardizační komise ITU-T. Nabízí přehled komponent a zhodnocení kritických částí při návrhu, potažmo správy sítě využívající WDM ...
 • Návrh multiplexního optického komunikačního systému 

  Krejča, Libor
  V této práci se zabývám problematikou optických multiplexů a optických zesilovačů. U optických multiplexů se věnuji především nejpoužívanějším typům CWDM a DWDM, jsou uvedeny principy realizace na elementární úrovní a ...
 • Nelineární charakter optického prostředí 

  Žáček, Martin
  Tato práce přehledně pojednává o teoretických i aplikačních možnostech nelineárních jevů v optickém prostředí. Jelikož je v dnešní době nejpoužívanějším optickým prostředím optické vlákno, je působení těchto jevů demonstrováno ...
 • Optické softwarově definované sítě 

  Janoušek, Adam
  Bakalářská práce „Optické SDN“ se zabývá rozborem technologie Softwarově definovaných sítí na optickém přepínači. Konkrétně je zaměřena na dálkové manuální přepínání a automatické přepínání na základě změny okolního ...
 • Propojení televizních studií 

  Flimel, Peter
  V tejto bakalárskej práci je vyriešené prepojenie TV štúdii v roku 2020, za účelom sprostredkovania futbalových zápasov medzi štúdiami v Prahe a Bratislave. Práca sa zaoberá problematikou optických spojov a technológii, ...
 • Softwarově definované sítě 

  Flimel, Peter
  V tejto diplomovej práci je popísaná softwarovo definovaná sieť so zameraním na optickú sieť. Následne je navrhnutá vlastná softwarovo sieť, ktorá je implementovaná do prostredia OMNeT++. Práca sa zaoberá problematikou ...
 • Testovací polygon pro kvantovou distribuci klíčů 

  Širjov, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na objasnenie problematiky kvantovej distribúcie kľúčov (QKD) a vysvetlenie princípu fungovania samotného prenosu kvantového signálu. Následne sú porovnávaní komerční distribútori QKD a ich ...
 • Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber 

  Čučka, Milan; Münster, Petr; Kočí, Lukáš; Horváth, Tomáš; Filka, Miloslav; Vojtěch, Josef (Croatian Communications and Information Society, 2016-12-01)
  The main contribution of this paper is simulation of transmission DWDM system and high power sensor system in one optical fiber
 • Vliv dlouhých optovláknových tras na polarizační stav světla a jejich využití pro napájení polarizačních senzorů 

  Panascí, Marco
  Tato diplomová práce řeší vliv dlouhých optovláknových tras na polarizační stav světla a jejich využití pro napájení polarizačních senzorů. Cílem diplomové práce bylo navrhnutí uspořádání optovláknových komponent tak, aby ...
 • Vytvoření knihovny aktivních a pasívních prvků TDM a WDM optických sítí v prostředí OptSim 

  Kratochvíl, David
  Semestrální práce pojednává o implementaci prvků, potřebných pro multiplexaci, do knihovny simulačního programu OptSim. Jsou vysvětleny jednovidové a mnohovidové optické vlákna, jevy působící na přenos signálu v optickém ...