Now showing items 1-7 of 7

 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Havlíček, Dan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku srovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku pro rok 2015. Popisuje daňový systém a postup při zdaňování příjmů fyzických osob v daných státech. V ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů daňového rezidenta České republiky s příjmy z Kanady 

  Mičulková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze závislé činnosti, který dosahuje zároveň příjmů ze závislé činnosti z území Kanady. Práce objasňuje vysvětlení základních principů a pojmů zdaňování ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů z Polska 

  Suchomelová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. Práce popisuje zdaňování příjmů daňového rezidenta, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti z České republiky i z Polska. ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Optimalizace zdanění studentů 

  Hudec, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů studentů. Je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje daňové teorii, obsahuje vysvětlení základních pojmů. Druhá část se zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob. ...
 • Vývoj v oblasti zdanění příjmů z podnikání se zaměřením na změny od roku 2006 

  Drábková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které jsou uvedeny v části první zákona o daních z příjmů. Podrobně analyzuje důležité změny v ...
 • Zdanění studentů 

  Zvěřinová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů studentů. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou daně z příjmů fyzických osob. Třetí část obsahuje informace ...