Now showing items 1-10 of 10

 • Kolotočové podvody v rámci EU 

  Majerčíková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá tématem kolotočových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Současný tzv. přechodný systém kombinující princip země skutečné spotřeby s různými výjimkami založenými na principu ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Šmatlavová, Alena
  Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení ...
 • Obnova vozového parku ve vazbě na základ daně 

  Loukotková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá komparací jednotlivých forem financování podnikové investice z daňového hlediska. Obsahuje analýzu vlivu leasingového a úvěrového financování nového osobního automobilu na základ daně z příjmů ...
 • Problematika registrace k DPH u obcí 

  Šalomon, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou registrace obcí k dani z přidané hodnoty v České republice a následnými souvisejícími problémy s uplatňováním daně z přidané hodnoty u obcí. V diplomové práci je stanovena metodika ...
 • Regulace zdanění léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 

  Terschová, Kateřina
  Tato diplomová práce se ve svém obsahu zabývá dopadem změny výše sazby daně z přidané hodnoty na subjekty farmaceutického trhu. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a současně teoretických základů cenové a úhradové ...
 • Ručení za nezaplacenou daň – je možné stanovit cenu obvyklou u pohonných hmot? 

  Semerád, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Tento příspěvek se zabývá problémem u paragrafu 109 daně z přidané hodnoty - ručení za nezaplacenou daň. Dle tohoto paragrafu ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň v případě, kdy je úplata za toto zdanitelné ...
 • Stanovení daňové zátěže při variantních řešeních pořízení nemovitosti 

  Plšková, Darina
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou problematiku, která se týká obchodování s nemovitými věcmi. V teoretické části popisuji základní pojmy a rozebírám jednotlivé daně, související s danou oblastí. V rámci diplomové práce ...
 • Vliv daňové zátěže na obchodování s nemovitostmi 

  Pavlíčková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou oblast dotýkající se obchodování s nemovitostmi. V první řadě se zabývá popisem základních pojmů a rozborem jednotlivých daní. V rámci diplomové práce bude porovnáváno daňové zatížení ...
 • Zákon o DPH ve stavebnictví v České republice a na Slovensku 

  Slámová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání zákonů o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví v České Republice a na Slovensku. Poukazuje na rozdíly mezi těmito státy a popisuje hlavní rozdíl, režim přenesené daňové ...
 • Změny zejména v DPH od 1.1.2012 

  Kondysková, Ema (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Změna sazeb daně z přidané hodnoty; Boj proti karuselovým podvodům; Režim přenesení daňové povinnosti; Místo plnění pro znalecké obory; Připravované změny; Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti