Now showing items 1-1 of 1

  • Netradiční využití energie větru 

    Lakva, Petr
    Cílem této bakalářské práce je popsat základní druhy obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na energii větrnou. Další částí je popis jednotlivých druhů větrných elektráren z hlediska funkce, konstrukce a použití. V ...