Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení Business Intelligence 

    Dzimko, Miroslav
    Diplomová práce prezentuje zhodnocení současného stavu systému firmy, identifikace kritických oblastí a oblastí vhodných pro zlepšení. Na základě teoretických poznatků a výsledku analýz je navržen komerční Business ...