Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix podniku 

    Gloza, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením marketingové komunikace ve společnosti Data Daemon, s.r.o., jež se zabývá průmyslovou automatizací. V teoretické části jsou blíže popsány teoretická východiska práce ...