Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza globálních meteorologických dat 

  Gerych, Petr
  Práce obecně popisuje problematiku datových skladů a získávání znalostí z databází. Dále se zaměřuje na databáze s meteorologickými daty a jejich problémy. V praktické části práce je popsán návrh metody pro dolování dat z ...
 • Integrace Business Inteligence nástrojů do IS 

  Novák, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrace prostředků Business Intelligence do informačních systémů. V prvních kapitolách jsou představeny oblasti Business Intelligence, datových skladů, OLAP analýzy a získávání ...
 • Metody klasifikace www stránek 

  Svoboda, Pavel
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostudovat podstatné části klasifikačních metod. Práce obsahuje klíčové klasifikační metody, vysvětluje princip získávání znalostí z databází, pojem datový sklad a třídu CSSBox. ...
 • Návrh datového skladu 

  Szkuta, David
  Tato diplomova prace se zabyva navrhem datoveho skladu pro ukladani udalosti z mobilni aplikace. Cilem bylo navrzeni datoveho skaldu, jenz poslouzi jako alternativa k soucasne pouzivanemu systemu. V praci jsou vysvetleny ...
 • Návrh řešení Business Intelligence pro personální agenturu 

  Ondruš, Erik
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou, optimalizací datového modelu a vytvořením datového skladu pro personální agenturu. Výstupem práce budou reporty pro management společnosti, které by měly podpořit jejich rozhodování ...
 • Využití data miningu v personální agentuře 

  Ondruš, Erik
  Tato diplomová práce se zabyvá využitím technik dolování dat v oblasti segmentace a predikce nástupu kandidátů personální agentury. Získané vysledky by měly zefektivnit firemní procesy v oblasti zpracování poptávek a ...
 • Získávání znalostí z datových skladů 

  Pumprla, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá principy procesu získávání znalostí se zaměřením na asociační pravidla. Je vybudován teoretický aparát obecného popisu a principů tvorby datových skladů. Na základě těchto teoretických poznatků ...