Now showing items 1-1 of 1

  • Využití datové analýzy v rámci interního auditu 

    Daňková, Natalie
    Diplomová práce se zabývá prokázáním přínosu využití datové analýzy v rámci interního auditu, a to na příkladu konkrétního auditu platebních karet společnosti Zebra Technologies. V teoretické části jsou popsána základní ...