Now showing items 1-6 of 6

 • Metodika návrhu optimálního způsobu zálohování velkých objemů dat 

  Bartoňová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou zálohování dat. Zálohování dat je často podceňovanou a přehlíženou oblastí informačních technologií a při tom, ke ztrátě dat může dojit i banální chybou uživatele nebo zhroucením ...
 • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
 • Návrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRON 

  Štulír, Vojtěch
  Ve výrobním provozu jakéhokoliv výrobního závodu je nežádoucí, aby v důsledku výpadku části systému byla zastavena celá výroba. Proto se vyvíjí a používají různé bezpečnostní a zálohovací zařízení, maskující takové výpadky. ...
 • Optimalizace systému zálohování dat 

  Klvaňová, Anna
  Tématem bakalářské práce je Optimalizace systému zálohování dat. Jsou zde analyzovány stávající problémy společnosti jak už přímo z oblasti zálohování dat, tak i z oblastí, které s tímto tématem úzce souvisí. Dále práce ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Trebulová, Debora
  Táto diplomová práca sa zameriava na spôsoby zálohovania dát a ich praktické využitie pri konkrétnom návrhu pre spoločnosť Transroute Group s.r.o.. Na úvod sú predstavené teoretické poznatky ohľadne tejto problematiky. ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šťáva, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zálohování dat a datová úložiště. Na základě vykonané analýzy současného stavu a požadavků společnosti je vytvořený vlastní návrh řešení zálohování firemních dat.