Now showing items 1-4 of 4

 • General concepts of multi-sensor data-fusion based SLAM 

  Klečka, Jan; Horák, Karel; Boštík, Ondřej (Institute of Advanced Engineering and Science, 2020-06-01)
  This paper is approaching a problem of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms focused specically on processing of data from a heterogeneous set of sensors concurrently. Sensors are considered to be different ...
 • Metody současné sebelokalizace a mapování pro hloubkové kamery 

  Ligocki, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fúze pozičních dat z existující realtimové im- plementace vizuálního SLAMu a kolové odometrie. Výsledkem spojení dat je potlačení nežádoucích chyb u každé ze zmíněných metod měření, ...
 • Určování polohy robota na základě měření ze senzorů 

  Čakloš, Ondrej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť program, ktorý bude prijímať merania zo senzorov robota a previesť ich fúziu. Následne použiť fúziu vybraných senzorov na vyhodnotenie polohy daného robota. Ako riešenie týchto problémov som ...
 • Vizualizace 3D scény pro ovládání robota 

  Blahož, Vladimír
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití datové fůze 3D skenu - point cloudu a barevného digitálního videa v procesu vzdáleného ovládání robotů. Diskutují se zde výhody zobrazení okolí robota kombinací dat z více senzorů, ...