Now showing items 1-1 of 1

  • Datová integrace mezi databázovými systémy 

    Papež, Zdeněk
    Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...