Now showing items 1-17 of 17

 • Automatické testování detektoru úniku plynu 

  Skryja, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým testováním ultrazvukového detektoru úniku plynu, který je nutné testovat při běžných změnách ve fázi vývoje. Čtenář bude seznámen se základními principy detekce plynu, návrhem testovacího ...
 • Instalace, konfigurace a testování serverových služeb typu www, e-mail, DNS a SAMBA v prostředí IPv4 a IPv6 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je ukázat zprovoznění serverových služeb typu www, e-mail, DNS a SAMBA, v prostředích operačních systémů Microsoft Windows Server 2008 a Debian. Teoretická část práce se zaměřuje na popis jednotlivých služeb a ...
 • Linuxový Cluster pro zajištění stability a bezpečnosti síťového prostředí s interními službami 

  Šála, Jakub
  V této bakalářské práci je zachycena problematika vybudování Linuxového clusteru s vysoce dostupným datovým uložištěm Lustre, a řešení podnikových serverů založených na virtualizaci. V závěru je provedeno měření dostupnosti ...
 • Možnosti optimalizace výkonu LAMP (linux/apache/mysql/php) 

  Lamoš, Igor
  Cílem práce bylo shrnout a ověřit nejzásadnější faktory ovlivňující výkon operačního systému Linux, webového serveru Apache, databázového serveru MySQL a PHP. Práce obsahuje důležité nastavení a jejich popis pro každou ...
 • Nativní podpora DEB balíčků pro Spacewalk 

  Ďurfina, Lukáš
  Systém Spacewalk je určený pre správu linuxových operačných systémov používajúcich balíčkový systém RPM. Cieľom práce je rozšírenie systému Spacewalk o podporu balíčkového systému DEB, ktorý je spojený s distribúciou ...
 • Návrh nízkonákladové počítačové učebny pro neziskový sektor. 

  Fáborský, Jindřich
  Tato práce se zaměřuje na návrh počítačové učebny s co nejnižšími náklady pro Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka. Prostředkem pro minimalizaci nákladů je využití sítě s tenkými klienty a operačního ...
 • Ovládání elektronických systémů přes webové rozhraní 

  Dufek, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro ovládání elektronických zařízení. Nejprve je stanovena koncepce celého systému a proveden rozbor možných hardwarových platforem. Na základě tohoto rozboru ...
 • PC jako hraniční směrovač poskytovatele služeb Internetu 

  Nowak, Michal
  Práce se snaží zmapovat strukturu sítě středně velkého poskytovatel připojení k internetu v okolí Rousínova a zjistit požadavky poskytovatele na funkčnost směrovače. Práce především diskutuje zvolenou distribuci operačního ...
 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • Sběr dat o síťové komunikaci ze zařízení síťové infrastruktury 

  Gargulák, Lukáš
  V teoretické části diplomové práce jsou srovnávány protokoly vhodné pro sběr statistických dat ze zařízení síťové infrastruktury. Vhodným protokolem pro vytvoření aplikace k tomuto účelu byl zvolen protokol SNMP, jelikož ...
 • Správa aplikace apache webovým rozhraním 

  Hošek, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro konfiguraci Apache serveru. Rozebírá problematiku konfigurace a jejích možných řešení. Pro výslednou aplikaci byl zvolen skriptovací jazyk PHP, s ukládáním dat ...
 • Technologie jednotné podpory multimediálních služeb v heterogenních sítích 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je seznámení se systémem Evolution Packet System (EPS) a subsystémem IP Multimedia Subsystem (IMS). Jak tyto systémy spolu spolupracují a na jakých rozhraních jsou přenášena hlavní data a signalizace mezi těmito ...
 • Testování paměti na architektuře SGI/MIPS 

  Rydlo, Karol
  Moje bakalářská práce se zabývá zprovozněním a vytvořením vlastních testů paměti na grafických stanicích SGI O2, což sebou přináší seznámení se s architekturou procesorů MIPS a pokouší se najít ideální prostředí pro provádění ...
 • Univerzální linuxový server pro malé a střední firmy umožňující jednoduchý dohled nad sítí 

  Juřena, Stanislav
  Cílem této práce bylo navrhnout počítačovou síť pro malou a střední firmu, která bude mimo jiné tvořena síťovým serverem, umožňujícím snadný dohled nad touto sítí. Dalším úkolem serveru je poskytnutí připojení k síti ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...
 • Využití OpenSource SW pro filtraci provozu 

  Horák, Daniel
  Práce se zabývá využitím svobodného a otevřeného software pro filtrování síťového provozu a jeho nasazením v hraničních branách malých a středně velkých sítí. Zvláštní pozornost je kladena na filtrování provozu protokolu ...
 • Zařízení pro monitorování a agregaci velkého množství průmyslových dat 

  Held, Oliver
  Táto bakalárska práca popisuje hardvérovú a softvérovú prípravu monitorovacieho zariadenia pre zber veľkých dát v priemysle. Zariadenie je zložené z vývojového kitu BeagleBone Black, na ktoré sú pripevnené senzory na ...