Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí 

  Kozlová, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a ...
 • Detekce registrační značky vozidla ve videu 

  Líbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá přípravou trénovací datové sady a trénováním konvoluční neuronové sítě pro detekci registrační značky vozidla ve videu. Pro detekce byla použita technologie Darknet, konkrétně model neuronové sítě ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech 

  Koščová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konvolučnými neurónovými sieťami (CNN) pre detekciu objektov v medicínskych obrazoch. Pre lepšie pochopenie problematiky sú najprv popísané umelé neurónové siete a CNN všeobecne, neskôr sú ...
 • Metody hlubokého učení pro segmentaci cév a optického disku v oftalmologických sekvencích 

  Rozhoňová, Andrea
  Cílem následující diplomové práce bylo studium problematiky segmentace optického disku a cév sítnice v oftalmologických sekvencích. Teoretická část práce shrnuje principy různých přístupů z oblasti hlubokého učení, které ...
 • Odhad kanálu v OFDM systémech pomocí deep learning metod 

  Hubík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá simulací rádiového komunikačního systému OFDM v základním pásmu a jeho následnou ekvalizací. Model je založen na standardu IEEE 802.11n. Vývoj a simulace modelu byly vytvořeny v programových ...
 • Rešerše na autonomní automobily 

  Hipča, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. ...
 • Rozpoznávání ručně psaného textu pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Richtarik, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania ručne písaného textu pomocou hlbokých neurónových sietí. Je zameraná na použitie metódy sequence to sequence pomocou enkóder-dekóder modelu. Jej súčasťou je aj návrh ...
 • Trasování objektu v reálném čase 

  Kratochvíla, Lukáš
  Sledování obecného objektu na zařízení s omezenými prostředky v reálném čase je obtížné. Mnoho algoritmů věnujících se této problematice již existuje. V této práci se s nimi seznámíme. Různé přístupy k této problematice ...
 • Vytvoření databáze uměle zašumených audionahrávek v akusticky kontrolované místnosti 

  Hájek, Vojtěch
  V této bakalářské práci se zabývám tvorbou databáze zvukových nahrávek a následným vytvoření databáze nahrávek hlasu, které byly nahrány v bezodrazové komoře. Databáze byla vytvořena tak, aby mohla být použita pro učení ...
 • Zvyšování kvality obrazových snímků pro bezpečnostní složky státu 

  Varga, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zvyšovaním kvality obrazových snímkov pre bezpečnostné zložky štátu. Zvyšovanie kvality v tomto prípade znamená zväčšenie rozlíšenia obrazových dát využitím techniky super-rozlíšenia za ...
 • Zvyšování kvality videa pomocí konvolučních sítí 

  Skácel, David
  Konvoluční neuronové sítě dnes představují v oblasti zpracování obrazu jeden z nejmodernějších přístupů k řešení problémů, jakými jsou například redukce kompresních artefaktů či zvyšování prostorového rozlišení obrazu. ...