Now showing items 1-8 of 8

 • Analysis of Defects on PCB Using X-RAY, 3D SW CERA and Micro-Sections 

  Vala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with detecting of defects on BGA (Ball Grid Array) components using X-ray. Defects are formed throw reflow process of BGA components during assembly, but also later due to mechanical and thermal stress. ...
 • Cena stavebního díla při vadném plnění kvality 

  Škrdla, Marek
  Cílem práce je navrhnout postup ocenění stavebního díla, u kterého došlo k nedodržení kvality stavebně technického charakteru. Popsání aktuálních oceňovacích metod využívaných v praxi pro ocenění výstavby. Právní definice ...
 • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

  Mahmoud, Houssam
  Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
 • Komplexní diagnostika objektu rodinného domu 

  Tomanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou hliněného stavitelství se zaměřením na poruchy a sanace těchto konstrukcí. Úvodní část pojednává o možných poruchách zejména hliněných staveb, dále o příčinách vzniku poruch, jejich ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady střešní konstrukce 

  Mareš, Petr
  Tato diplomová práce nás uvádí do problematiky snížení ceny rodinného domu v důsledku vady střešní konstrukce. První kapitola se zabývá teoretickými východisky pro ocenění residenčního rodinného domu s vadou. V druhé ...
 • Snížení ceny rodinného domu v důsledku porušení obvodového zdiva 

  Kouřilová, Markéta
  Tato diplomová práce má za úkol, přiblížit nám problematiku ocenění rodinného domu zatíženého vadou obvodového zdiva. První kapitola je zaměřena na teoretické informace v problematice oceňování nemovitostí. Druhá kapitola ...
 • Snížení ceny rodinného domu v Lelekovicích v důsledku zjištěných vad a poruch. 

  Faltusová, Veronika
  Diplomová práce se věnuje problematice zjišťování příčin vad a poruch se zaměřením na konkrétní nemovitost a jejich významnost při zjišťování ceny nemovitosti. První část je zaměřena na teorii, kde jsou objasněny základní ...
 • Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství 

  Večeřa, Petr
  Předkládaná práce popisuje některé body, ve kterých základní všeobecný normativní systém práva zasahuje do problematiky materiálového inženýrství. Nosnou částí práce je otázka právních odpovědností, ve kterých dominuje ...