Now showing items 1-2 of 2

  • Degradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářením 

    Škarabelová, Lenka
    Tato práce je zaměřena na prostudování chemických a fyzikálních vlastností dielektrických materiálů se zaměřením na epoxidové pryskyřice. Jsou zde zahrnuty možné vlivy, které mohou ovlivňovat vlastnosti epoxidových pryskyřic, ...
  • Degradation Of Epoxy Resins With Various Aditives By Solar Radiation 

    Škarabelová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    The aim of the project is to study the fundamentals of chemical and physical properties of dielectric materials with focus on epoxy resins. To learn about possible degradation processes in epoxy resins and the phenomena ...