Now showing items 1-8 of 8

 • Automorfing dvou obrázků 

  Čermák, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou automorfingu mezi zdrojovým a cílovým obrazem. Práce popisuje již existující metody a algoritmy pro tvorbu morfingu. Dále se práce zaměřuje na popis návrhu a realizaci metody pro tvorbu ...
 • Delaunay-based Vector Segmentation of Volumetric Medical Images 

  Španěl, Michal
  Image segmentation plays an important role in medical image analysis. Many segmentation algorithms exist. Most of them produce data which are more or less not suitable for further surface extraction and anatomical modeling ...
 • Knihovna pro práci s tetraedrální sítí 

  Hromádka, David
  Mnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací ...
 • Ohodnocení okolí bodů v obraze 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením okolí bodů v obraze. Popisuje postupy získání důležitých bodů a metody jejich popisu. Blíže se věnuje Gaborově filtraci. Tato metoda je dále použita v praktické části práce jako ...
 • Prohledávání stavového prostrou 3D - hledání cesty v budově 

  Macek, Ján
  Předmětem této bakalářské práce je popis algoritmů sloužících na prohledávání stavového prostoru a následná implementace aplikace pro hledání cesty v budově. První část práce se věnuje metodám popisu prostoru. V další ...
 • Tvorba 3D modelu venkovního prostředí 

  Janalík, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup tvorby 3D modelu venkovního prostředí. Na základě pozice robota a dat z laserového dálkoměru jsou do mapy přidány body. Z těchto bodů je  metodou Delaunayho triangulace ...
 • Užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu 

  Jurčík, Josef
  Práce pojednává o užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu. Hlavními vstupními daty jsou složky astronomicko-geodetických tížnicových odchylek určené v bodech sítí AGNES a VEVEŘÍ. Tato data jsou vyrovnávána ...
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Šinkora, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti bioinformatiky, algoritmů a datových typů a strojového učení. Základem práce jsou již existující aplikace Caver a Deleterious, na jejichž vývoji se podíleli studenti Fakulty ...