Now showing items 1-6 of 6

 • Automorfing dvou obrázků 

  Čermák, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou automorfingu mezi zdrojovým a cílovým obrazem. Práce popisuje již existující metody a algoritmy pro tvorbu morfingu. Dále se práce zaměřuje na popis návrhu a realizaci metody pro tvorbu ...
 • Knihovna pro práci s tetraedrální sítí 

  Hromádka, David
  Mnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací ...
 • Navigace mobilních robotů 

  Rozman, Jaroslav
  Mobilní robotika je v posledních letech velice diskutované a rozšířené téma.    Souvisí to především se stále se zdokonalující výpočetní technikou, která tak umožňuje    vyvíjet stále složitější a dokonalejší roboty. Cílem ...
 • Ohodnocení okolí bodů v obraze 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením okolí bodů v obraze. Popisuje postupy získání důležitých bodů a metody jejich popisu. Blíže se věnuje Gaborově filtraci. Tato metoda je dále použita v praktické části práce jako ...
 • Tvorba 3D modelu venkovního prostředí 

  Janalík, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup tvorby 3D modelu venkovního prostředí. Na základě pozice robota a dat z laserového dálkoměru jsou do mapy přidány body. Z těchto bodů je  metodou Delaunayho triangulace ...
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Šinkora, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti bioinformatiky, algoritmů a datových typů a strojového učení. Základem práce jsou již existující aplikace Caver a Deleterious, na jejichž vývoji se podíleli studenti Fakulty ...