Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza výkonu zariadení sieťovej infraštruktúry 

  Barniak, Martin
  Práca sa zaoberá analýzou sieťovej infraštruktúry. Zameriava sa na zariadenia ako prepínač a smerovač. Prostriedky na analýzu siete sú v práci rozdelené na základné a pokročilé. Medzi základné prostriedky patria najbežnejšie ...
 • Communications Technology Internet Of Things In Cisco Packet Tracer 

  Beneš, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work is aimed at simulating the Internet of Things in Packet Tracer. In this work, a network containing IoT devices is created in the Packet Tracer simulation program. In the network, the parameters affecting the ...
 • Evaluation and Investigation of the Delay in VoIP Networks 

  Kyrbashov, B.; Baronak, I.; Kovacik, M.; Janata, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  The paper is focused mainly on the delay problems, which considerably influence the final quality of connections in VoIP (Voice over IP) networks. The paper provides a detailed exploration of the nature and mechanisms of ...
 • Měření komunikačního zpoždění v IP sítích 

  Bednář, Vít
  Práce se zabývá měřením komunikačního zpoždění v sítích. Posupně je rozebrán vznik jednotlivých druhů zpoždění při přenosu v sítích. Dále pak jsou popsány nástroje, kterými je možné měřit zpoždění a následně je navrhnuta ...
 • Mobile IP v sítích MANET 

  Raška, Martin
  Práce pojednává o problematice mobility stanic v IP sítích, konkrétně o protokolu Mobile IP. Dále je v ní naznačena problematika sítí MANET, se zaměřením na technologii Motorola MESH a také návrh integrace protokolu Mobile ...
 • Návrh reverberátoru pro simulaci akustiky prostoru 

  Húserka, Jozef
  Práca sa zaoberá simulovaním akustických priestorov pomocou reverberátorov. Výstupom z práce sú algoritmy implementujúce štyri reverberátory a skript počítajúci objektívne parametre akustického priestoru z impulzných ...
 • Odhad zpoždění datového toku při přechodu síťovým zařízením 

  Dopita, Michal
  Tato studie je zaměřena na problematiku odhadu zpoždění datového toku při průchodu síťovým zařízením. Je zde rozebrána problematika parametrů sítě, které ovlivňují celkové zpoždění, detekce zpoždění v datových sítích a ...
 • Řízení systému front na síťových prvcích 

  Pancák, Matej
  Táto práca sa zaoberá problematikou efektivity spracovania dát na aktívnych sieťových prvkoch a následnom monitorovaní prenosových rýchlostí v testovacej a reálnej premávke. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus ...
 • Simulace zpoždění při přenosu dat mezi stanicemi v IP sítích 

  Balej, Jiří
  Diplomová práce je podrobně zaměřena na zpoždění vznikající při přenosu informace v IP sítích. Začátek práce je věnován seznámení s místy a příčinami vzniku zpoždění. Pro jednotlivé zdroje zpoždění jsou uvedeny parametry, ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...