Now showing items 1-14 of 14

 • ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY 

  Kaddour, Mirvat
  Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v ...
 • Bezpečný přenos dat mezi multiplatformními databázovými servery 

  Navrátil, Jiří
  Práce pojednává o možnostech synchronizace serverů, zamýšlí se nad možností komunikace multiplatformních klientských aplikací s databázovým serverem. Dále navrhuje řešení pomocí aplikačního serveru a demonstruje jeho ...
 • Digitální ekvalizér s kompresorem dynamiky 

  Šafer, Radim
  Cílem práce je realizace digitálního ekvalizéru s kompresorem dynamiky. Diplomová práce je zaměřena na srovnání funkcí a parametrů jednotlivých digitálních signálových procesorů, určených výhradně pro zpracování zvukových ...
 • Implementace klienta pro ICQ 

  Růžička, Miloslav
  Práce vysvětluje pojem instant messaging (IM), uvádí současné IM programy. Podává pohled na nejrozšířenější program v České republice pro instant messaging ICQ a na alternativní klienty. Práce dokumentuje návrh a vývoj ICQ ...
 • Informační systém finanční kontroly 

  Hanuš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vývoje Informačního systému na míru pro cílového zákazníka. Cílem softwaru je zefektivnit práci v oblasti finanční kontroly, evidence práce kontrolorů, správy rozpočtových položek a všech ...
 • Informační systém firmy Cyklosport Pavka 

  Kotulan, Jiří
  Tato práce se zabývá tvorbou modulárního informačního systému na základě požadavků zadavatelské firmy. Systém je implementován pomocí jazyka Delphi 2007 a PHP5, postavených nad databázemi Interbase 2007 a MySQL 5. Cílem ...
 • Informační systém pro evidenci pracujících cizinců 

  Hanuš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vývoje Informačního systému na míru pro cílového zákazníka. Cílem softwaru je zefektivnit práci v oblasti evidence zahraničních pracujících cizinců na území ČR pro zaměstnance personální ...
 • Návrh a tvorba informačního systému pro optiky 

  Komínek, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu, návrh a tvorbu vlastního informačního systému vytvořeného pro oční optiky. Informační systém bude provázet uživatele v převážné většině procesů spojených s provozem pobočky oční optiky.
 • Plánovač s nadstandardními funkcemi 

  Krkavec, Martin
  Cílem této práce je navrhnout a na platformě Windows implementovat plánovač s nadstandardními funkcemi. Systém má obsahovat plánovací kalendář, budík, správu úkolů, centrální databázi dostupnou z internetu, synchronizaci ...
 • Program pro testování monitorů 

  Matyáš, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky LCD panelů. Ve své úvodní části se zabývá teoretickým popisem jednotlivých typů a vlastností používaných zobrazovacích LCD panelů, vznikem chyb v obrazu počítačových monitorů, ...
 • Program pro výpočet zkratových poměrů v elektrizační soustavě 

  Bucholcer, Oto
  Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická část se zabývá zkratovými poměry v elektrizační soustavě a metodou jejich výpočtu. Praktická část obsahuje postup při programování programu pro výpočet zkratových poměrů, ...
 • Přístupový systém VUT 

  Bezděk, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením modulu Přístupový systém pro informační systém Apollo na Vysokém Učení Technickém v Brně. Cílem práce je analyzovat technologii Oracle a vybraná datová schémata přístupového ...
 • Regulovatelný zdroj proudu pro výkonové LED diody s použitím platformy Arduino 

  Čáp, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou regulace jasu výkonových LED diod a návrhem řídících obvodů. Je zde popsáno jak v prostředí Delphi vytvořit aplikaci pro řízení PWM výstupů Arduina. Dále jsou probrány lineární ...
 • Simulace průběhu řezné síly při obvodovém frézování válcovou frézou s přímými zuby. 

  Zemčík, Tomáš
  Cílem této práce je provést simulaci průběhu řezných sil při frézování válcovou frézou. Úvodní část práce je věnována technologii frézování, nástrojům pro frézování a řezným materiálům. Další část práce je zaměřena na ...