Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce manipulátoru s PKS pro velmi malé součásti 

    Coufal, Jiří
    Diplomová práce má seznámit čtenáře s problematikou manipulátorů zakládajících se na bázi paralelních kinematických struktur, včetně postupu konstrukce zvoleného mechanismu. Úvodní rešeršní část upřesňuje vybrané pojmy ...
  • Návrh SW pro řízení delta robotu 

    Šimková, Kristýna
    Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro delta robot v systému TwinCAT 3. V první části práce je obecně popsán delta robot, v další části je popsán hardware a programování PLC v TwinCAT 3. V závěru práce je popsána tvorba ...