Now showing items 1-4 of 4

 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

  Koňariková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na urbanistické principy a zásady užité při plánovaní měst a jejich veřejných prostorů. Práce se zabývá teoriemi významných urbanistů a architektů, se snahou uplatnit jejich principy na město ...
 • Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu 

  Pěknica, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh okružní křižovatky v Dánsku ve spolupráci s dánskou univerzitou VIA University College v Horsens a porovnání různých přístupů k řešení jednotlivých prvků okružních křižovatek v České ...
 • Renovation Osterled 7c-7d 

  Borisová, Alexandra
  Bakalárska práca vychádza z projektu, ktorý vznikol počas štúdijného pobytu na univerzite VIA v meste Horsens v Dánsku. Práca je rozvedená do stupňa Dokumentácie pre stavebné povolenie a Dokumentácie pre prevádzanie stavby. ...
 • Vícepodlažní objekt sociálního bydlení SNDERBROGADE 

  Smolová, Tereza
  Na základě studie, vytvořené během zahraničních studiích v Dánsku, je zpracována následující bakalářská práce, který studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem ...