Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků 

    Kulíková, Barbora
    Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím ...