Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce QRS založená na vlnkové transformaci 

  Zedníček, Vlastimil
  Cílem této práce je realizace detektoru QRS s využitím vlnkové transformace. První část je zaměřena na vznik a možnosti měření srdeční aktivity. V další části práce se seznámíme s různými možnostmi detekce komplexu QRS a ...
 • Implementace metody snímání spektra v obvodu FPGA 

  Maňas, Ondřej
  Cílem této práce je návrh softwarového modelu a hardwerová implementece algoritmu snímání spektra založeného na cyklostacionární detekci. Navrhnutý detektor je plně implementován do obvodu FPGA a dále testován za podmínek ...
 • Management zabezpečovacího systému firmy 

  Moravec, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému areálu za pomocí systémů PZTS a CCTV. Práce je rozdělena do tří částí, první část práce je zaměřena na analýzu firmy a současný stav fyzické bezpečnosti. Druhá část ...
 • Měření vlastností optických detektorů 

  Smrž, Martin
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s laboratorními komponenty určenými pro měření vlastností optických detektorů, nastudovat princip funkce jednotlivých senzorů a naučit se obsluhovat měřicích zařízení. Na základě ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy 

  Kohut, Michal
  Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno jejich rozdělení. Velká pozornost byla ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy 

  Kohut, Michal
  Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno jejich rozdělení. Velká pozornost byla ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

  Bartončík, Michal
  Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...
 • Spínaný zdroj pro obloukové svařování 

  Vaculík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje použitelného jako zdroj svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektu využívající FITkit 

  Macek, Miroslav
  První část této práce popisuje principy detektorů a jiných prvků užitých v elektronických zabezpečovacích systémech. Dále je uveden obecný návrh vlastního EZS, následovaný detailním návrhem a popisem jeho hardware. Závěr ...
 • Vyhodnocení vlivu tlaku v komoře vzorku a velikosti clonek na výsledný tlak u scintilátoru detektoru pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Bordovský, Petr
  Předkládaná práce se zabývá analýzou vlivu velikosti tlaku v komoře vzorku Enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a vlivu velikosti otvorů ve clonkách u scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro ...
 • Využití polovodičů pro záchyt ionizačního záření 

  Klus, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje typy a vlastnosti nukleárních článků a analyzuje vzájemné působení ionizujícího záření a polovodičů. Polovodičové nukleární články jsou stroje, které přeměňují energii ionizujícího záření na ...