Now showing items 1-2 of 2

  • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

    Mokrá, Radka
    Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...
  • Sledování pohybů osob v záznamu ze stacionární kamery 

    Trnkal, Milan
    Tato práce se zaměřuje na problematiku sledování chodců kamerou. Představil jsem používané metody počítačového vidění, které jsou vhodné pro detekci a klasifikaci osob. Na základě detekce pohybu osob ve videozáznamu jsem ...