Now showing items 1-5 of 5

 • Differential Evolution and Deterministic Chaotic Series: A Detailed Study 

  Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Zelinka, Ivan; Pluhacek, Michal; Kadavy, Tomas; Kominkova Oplatkova, Zuzana; Bhateja, Vikrant; Satapathy, Suresh Chandra (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  This research represents a detailed insight into the modern and popular hybridization of deterministic chaotic dynamics and evolutionary computation. It is aimed at the influence of chaotic sequences on the performance of ...
 • Identifying the Deterministic Chaos by Using the Lyapunov Exponents 

  Kvarda, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-06)
  This paper presents an investigation of deterministic chaos. The modified Colpitts oscillator is used as an example of deterministic chaos in electronic circuits. The most known quality of deterministic chaotic systems the ...
 • Investigating the Rossler Attractor Using Lorentz Plot and Lyapunov Exponents 

  Kvarda, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-09)
  To investigate the Rossler attractor, introduced in 1976 by O.E. Rossler [3], we used Lorenz plot to show deterministic character and designated the Lyapunov exponent to show the chaotic character of the system.
 • Stabilizace chaosu: metody a aplikace 

  Švihálková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stabilizací vybraných systémů deterministického chaosu s~použitím heuristických a metaheuristických metod. Diskutovaná je parametrizace zvolených optimalizačních metod, kterými jsou genetické ...
 • Stabilizace chaosu: metody a aplikace 

  Hůlka, Tomáš
  Tato práce se zabývá deterministickým chaosem a vybranými možnostmi jeho stabilizace. Práce stručně přibližuje problematiku deterministického chaosu a uvádí běžně používané nástroje analýzy dynamických systémů vykazujících ...