Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce a analýza detonačního spalování 

    Melichárek, Patrik
    Tato práce se věnuje detonačnímu spalování. První část práce tvoří rešeršní studie problematiky, která stručně srovnává normální a detonační spalování, představuje faktory ovlivňující náchylnost k jeho vzniku a zmiňuje ...