Now showing items 1-8 of 8

 • Financování developerských projektů 

  Ševčík, Marek
  Diplomová práce zpracovává téma Financování developerských projektů. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmů problematiky developerského financování, popis developerského projektu a finanční metody měření ...
 • Financování projektu výstavby rodinných domů 

  Peloušková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která ...
 • Modelování a analýza rizik výstavbového projektu 

  Náhlík, Martin
  Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit nejvhodnější využití objektu za účelem dosažení zisku. Pro zpracování problematiky byla použita studie proveditelnosti. Hlavními body studie proveditelnosti jsou marketingový ...
 • Možnosti financování stavební zakázky 

  Kulík, Matěj
  Cílem bakalářské práce je navrhnout možnosti financování developerského projektu a porovnat jejich optimálnost z pohledu developera. V teoretické části práce jsou popsány všeobecné informace ohledně rozdělení stavebních ...
 • Návrat investic do developerského projektu v Brně Žabovřeskách 

  Sasínová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se návratu investic do developerských projektů, možnosti financování, rozsah a popis činností developmentu. V první části práce se zabývám developerským procesem, jeho ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Rouzek, Jiří
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část řeší problematiku developerských projektů, jednotlivé fáze projektu a jejich rizika. Dále popisuje různé způsoby financování a zkoumá ukazatele pro hodnocení ekonomické ...
 • Způsoby finacování developerského projektu 

  Vrbík, Vít
  Téma diplomové práce – Způsoby financování developerského projektu. Developerský projekt bude na začátku práce stručně popsán. V praktické části se bude rozebírat externí financování bankou z obou pohledů (banky i developera) ...