Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza developerských projektů v ČR 

  Růžička, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a popis developerského trhu v České republice. Práce popisuje konkrétní činnosti, vedoucí k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích, uvádí projektová rizika a ...
 • Analýza optických přístupových sítí v České republice 

  Štefančík, Matej
  Práca poskytuje zoznámenie sa s optickými prístupovými sieťami. Popisuje ich základné funkčné celky, architektúru týchto sietí, definuje základné sieťové prvky. Pojednáva o jednotlivých technológiách výstavby od klasických ...
 • Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru 

  Popovský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje ...
 • Developerský záměr 

  Matuš, Martin
  Diplomová práce má za úkol definovat základní pojmy developerských projektů, investic, oceňování staveb a stavebních prací a vztahů pro hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu. Dále popsat problematiku ...
 • Evoluční návrh s využitím přepisovacích systémů 

  Hýsek, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na problematiku evolučního návrhu, věnuje se zejména problému zakódování kandidátního řešení. Běžně používané techniky evolučního návrhu pracují s kódováním kandidátního řešení, které není vhodné pro ...
 • Experimental Use Of Novel Pulse Generator For Irreversible Electroporation 

  Novotná, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Irreversible electroporation (IRE) is a relatively new technique for minimal invasive nonthermal ablation treatment of solid tumors. This article describes basics of IRE and available devices for this technique. The ...
 • Interaction design s ohledem na koncového uživatele 

  Macura, David
  Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na ...
 • Kritická analýza nového retailu a predikce jeho vývoje 

  Martáková, Andrea
  Předmětem diplomové práce „Kritická analýza nového retailu a predikce jeho vývoje“ je podat ucelený pohled na problematiku maloobchodních nemovitostí v České republice. Úvodní kapitoly se zaměřují na teoretickou problematiku ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Valchová, Jana
  Cílem zadání byla galerie architektury na křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové na hranici prvního městského okruhu, tzv. Ringstrasse, pozůstatku po městských hradbách v městě Brně. Při mém návrhu jsem vycházela hlavně ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Nováková, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu ve fázi návrhu rozšíření stávajícího portfolia produktů. Analyzuje a hodnotí proces tvorby strategie a zvolené marketingové nástroje. Využívá analýzu ...
 • Materiály pro výrobu ručních palných zbraní 

  Neužil, Tomáš
  Cílem této práce je shrnutí informací o ručních palných zbraní jak z pohledu jejich historického vývoje a to od počátků vzniku puškařského řemesla přes vývoj zámků a historický průřez zbraněmi, které byli během tohoto ...
 • Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality 

  Holpuch, Michal
  Tato práce pojednává o vlivu změn okolí developerského projektu na jeho návratnost. Děje se tak formou stanovení hlavních oblastí změn okolí. Ty jsou určeny na základě průzkumu možností urbánního vývoje, developerského ...
 • Návrh rozvoje obchodních aktivit Kentico Software, s.r.o. 

  Jašek, Vítězslav
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro podnikání ve Spojených Státech Amerických, analyzuje vnější i vnitřní prostředí tamějšího trhu v oblasti informačních technologií, konkrétně systémů pro správu obsahu webu (CMS). Tento ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Selnarová, Elisabeth
  S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Sysel, Tomáš
  Na základě množství analýz, návštěv dané lokality i komunikace s vedením obce, vzešlo jako řešené téma rozvoj stávajícího sportoviště. Celé vytyčené území je až na fotbalové hřiště ve velice neudržovaném stavu. Nachází se ...
 • Rozvoj malé firmy pomocí franchisingu 

  Červinka, Michal
  Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením franchisingového konceptu rozvoje firmy. Tento koncept je vypracován na základě kritického hodnocení vybrané společnosti. V teoretické části jsem zpracoval téma franchisingu ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti POSS-SLPC s.r.o. 

  Benedikovičová, Lucia
  Diplomová práca je zameraná na rozvoj obchodných aktivít spoločnosti POSS-SLPC s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je rezacia produkcia pre elektrotechnický priemysel. Spoločnosť je pripravená budovať stabilný úspech a hľadať ...
 • Studie proveditelnosti výstavby rezidenčního bydlení v Brně a jeho okolí 

  Urbánková, Michaela
  Cílem práce je analyzovat trh s rezidenčními nemovitostmi v oblasti Brna a jeho okolí. Posouzení vlivů a faktorů ovlivňující vnější a vnitřní okolí rezidenčního bydlení ve městě Brně a okolí a jejich vzájemných souvislostí. ...
 • Studie zavedení výrobního portfolia pro rozvoj podnikání 

  Šimek, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení produktivity společnosti EURPAL spol. s r.o. Té má být dosáhnuto nakoupením výrobní linky a zavedením výroby do společnosti. V práci je představen podnik samotný a jeho struktura. ...
 • Variantní řešení developerského projektu 

  Halabrínová, Nora
  Diplomová práca má za úlohu definovať pojem developerský projekt, identifikovať jeho jednotlivé fázy. Ďalej identifikuje finančné riadenie a systém riadenia developerského projektu. Praktická časť diplomovej práce má za ...