Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická elektroneourostimulace 

    Míka, Petr
    Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...
  • Dynamická elektroneurostimulace a elektrické vlastnosti kůže 

    Špeta, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá teoretickým základem dynamické elektroneurostimulace, co je působení elektrického signálu na akupunkturní body na kůi. Touto technikou jsou vybaveny přístroje firmy DiaDENS ruské provenience. ...