Now showing items 1-1 of 1

  • Multimediální služby v IMS 

    Dohnálek, Václav
    Tato diplomová práce rozebírá novou technologii v mobilních službách { IP multimedia subsystem. První, teoretická část podrobn popisuje architekturu této technologie, její základní protokoly. Jelikož se jedná o real-time ...