Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Mydlář, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou ...
 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti elektroizolačních materiálů v průběhu navlhávání pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie.
 • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

  Novák, Petr
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...
 • Diagnostika vlastností drážkových izolací stejnosměrnými metodami 

  Brida, Marek
  Predložená práca pojednáva o problematike starnutia drážkových izolácií a ich diagnostike s využitím jednosmerných meracích metód. Experiment bol zameraný na zmeranie a vyhodnotenie absorpčnej charakteristiky elektricky a ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice plněné nanočásticemi 

  Ráček, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá rozborem základní problematiky dielektrik a nanokompozitů. Popisuje výrobu experimentálních vzorků nanokopozitů z epoxidové licí pryskyřice a nanočástic oxidu titaničitého v různém hmotnostním ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Modifikace elektroizolačního laku mletou slídou 

  Drápal, Aleš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou složených soustav na bázi elektroizolačních laků, plněných různými hmotnostními procenty mikromleté slídy. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plniva na dielektrické ...
 • Vlastnosti lakových kompozitních materiálů plněných mikro- a nanočásticemi 

  Novák, Petr
  Předložená práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikročásticemi slídy, nebo nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2). Sleduje vliv klimatických podmínek a plniva na elektrické vlastnosti ...
 • Vliv korekčních činitelů na složky komplexní permitivity 

  Hangya, Josef
  Předpokládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti při působení střídavého elektrického pole. Dále též činiteli, kteří ovlivňují výslednou přesnost měřených veličin. Předmětem ...
 • Vliv velikosti částic plniva na složky komplexní permitivity složené soustavy 

  Mohyla, Petr
  Předložená práce se zabývá výpočty složek komplexní permitivity zhotovených lakových vzorků plněných mletou slídou o různé velikosti částic. Úvodní část se zabývá teorií dielektrik, jevů v dielektriku a následně teorií ...