Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu 

    Příkazský, David
    Práce se zabývá zjišťováním dielektrických vlastností u neznámých materiálů. Zejména těch, jež ovlivňují chování elektrické energie v materiálu, tuto vlastnost popisuje parametr permitivita materiálu. V této práci bude ...