Now showing items 1-1 of 1

  • Využití válcového dynamometru v automobilovém vývoji 

    Obid, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím válcových dynamometrů, které jsou nedílnou součástí vývojových center světových automobilek. Cílem bylo vytvořit přehled konstrukčních řešení. Za pomocí informačních materiálů od ...