Now showing items 1-2 of 2

  • Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR 

    Kovalčík, Tomáš
    Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou ...
  • Transport biomedicínsky aktivních látek skrz porézní membrány 

    Vašíčková, Kateřina
    Náplní této bakalářské práce je studium transportu biomedicínsky aktivních látek skrz porézní membrány. Hlavní cílem je otestovat a optimalizovat metodu penetrace micelárních roztoků vybraného tenzidu se solubilizovaným ...