Now showing items 1-1 of 1

  • Delay Difference Equations and Their Applications 

    Jánský, Jiří
    Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...