Now showing items 1-4 of 4

 • Differential Evolution and Deterministic Chaotic Series: A Detailed Study 

  Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Zelinka, Ivan; Pluhacek, Michal; Kadavy, Tomas; Kominkova Oplatkova, Zuzana; Bhateja, Vikrant; Satapathy, Suresh Chandra (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  This research represents a detailed insight into the modern and popular hybridization of deterministic chaotic dynamics and evolutionary computation. It is aimed at the influence of chaotic sequences on the performance of ...
 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Layout optimisation method for active structural health monitoring 

  Červenka, Miroslav; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper describes optimisation method for designing sensoric layout for Active Structural Health Monitoring (A-SHM) by Ultrasonic Guided Waves (UGW) on metal and non-metal (composite) materials. The SHM sensors need to ...
 • Principy a aplikace neuroevoluce 

  Herec, Jan
  Práce se na teoretické úrovni zabývá evolučními algoritmy (EA), neuronovými sítěmi (NN) a jejich syntézou v podobě neuroevoluce. Z praktického hlediska je cílem práce ukázat uplatnění neuroevoluce na dvou odlišných úlohách. ...