Now showing items 1-8 of 8

 • Anonymní pohyb v síti internet 

  Hořejš, Jan
  Cílem diplomové práce bylo popsat současné možnosti anonymního pohybu po Internetu. Teoretická část se zaměřuje na tři hlavní způsoby anonymizace se zaměřením na síť Tor. V práci jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Elektronické doklady 

  Mravec, Roman
  Diplomová práca sa venuje implementácii protokolu Diffie-Hellman na smart karte bežiacej na operačnom systéme MULTOS. Definuje smart karty a ich použitie. Výstupom práce sú dve aplikácie, jedna pre kartu a druhú pre klienta ...
 • Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Zugárek, Adam
  Tato práce se zabývá implementací kompletního kryptografického protokolu TLS, včetně řídící logiky a kryptografických systémů jež využívá. Cílem je implementace aplikace v technologii FPGA, aby mohla být použita v hardwarově ...
 • Kryptografický protokol s veřejným klíčem 

  Fujdiak, Radek
  Diplomová práce je úvodem do kryptologie. Práce řeší popis kryptosystémů a dále výběr ideálního kryptosystému pro nízkovýkonový mikrokontroler. Dále je obśahnut návod na instalaci vývojového programu pro Code Composer ...
 • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

  Marček, Ján
  V práci je rozebírán úvod do zabezpečovacích mechanismu. Postup vysvětluje základní pojmy, principy šifrování, bezpečnosti moderních protokolu a základní principy, které se používají při přenosu informací v síti. Práce ...
 • Rekonstrukce zachycené komunikace a dolování dat na sociální síti Facebook 

  Bruckner, Tomáš
  Tato práce se zabývá sociální síti Facebook z pohledu počítačové forenzní vědy se zaměřením na získávání citlivých a potenciálně užitečných informací o sledovaných uživatelích. Cílem této bakalářské práce je implementace ...
 • Systém pro měření kvality elektrické energie 

  Valenta, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou měření kvality elektrické energie. Budou rozebrány parametry, dle kterých se kvalita hodnotí, dále budou popsány systémy dálkového sběru dat a s nimi spojené technologie přenosu. V dnešní ...
 • Webové aplikace pro autentizaci uživatelů 

  Vybíral, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice autentizace uživatelů. V první kapitole je rozebrán problém autentizace, její metody a využití. Druhá kapitola představuje jednotlivé možnosti zabezpečení komunikace. Popisuje ...