Now showing items 1-1 of 1

  • Formy vybraných kovů ve vodních systémech. 

    Němec, Tomáš
    Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) byla použita ke stanovení koncentrací labilních forem vybraných kovů (Cu, Ni, Pb) v odpadní vodě odcházející z Fakulty chemické VUT v Brně.