Now showing items 1-2 of 2

  • Monochromátor 

    Křivák, Jiří
    Práce je zaměřena na princip činnosti monochromátoru, konkrétně na monochromátor HRS-2 Jobin Yvon s optickým systémem typu Czerny-Turner. Dále je zde popsán princip činnosti difrakční mřížky, její vlastnosti a konstrukce ...
  • Úprava konstrukce zařízení pro měření rozptylu laserového světla z drsných povrchů 

    Jaworková, Magdalena
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou detekční části laboratorního přístroje pro měření topografie drsných povrchů – laserového goniometrického skaterometr (SM II). Konstrukční úprava vychází ze záměny doposud ...