Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza signálů ze senzorických systémů 

  Gardáš, Vít
  Diplomová práce se zabývá senzorickými systémy a analýzou jejich signálů. V první části byl proveden teoretický rozbor jednotlivých senzorických systémů. Následně byly určeny vhodné fltry pro zpracování jejich signálů. A ...
 • Implementace výpočtu FFT v obvodech FPGA a ASIC 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci algoritmu rychlé Fourierovi transformace, kterou lze použít v obvodech FPGA nebo ASIC. Implementace bude modelována v prostředí Matlab a následně bude použit tento návrh jako ...
 • Měření akustických vlastností stavebních materiálů pomocí pseudonáhodné sekvence 

  Carbol, Ladislav
  Disertační práce se zabývá výzkumem pulzní komprese akustického signálu z hlediska možnosti použití ve stavebnictví. Na základě studia a rozboru těchto metod bylo navrženo a realizováno automatizované měřicí zařízení pro ...
 • Návrh číslicového filtru typu pásmová propust 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem práce je vysvětlit problematiku digitálních filtrů IIR, ukázat postup návrhu digitálního filtru v prostředí Matlab a navrhnout model ideálního filtru typu pásmová propust s konkrétními parametry v prostředí Matlab. ...
 • Návrh digitálně-analogového převodníku typu sigma-delta v technologii CMOS 

  Soukup, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitálně-analogového převodu a možnostmi jeho realizace prostřednictvím digitálních obvodových struktur. Cílem je navrhnout digitálně-analogový převodník typu sigma-delta s ...
 • Overview of Parallel Platforms for Common High Performance Computing 

  Fryza, T.; Svobodova, J.; Adamec, F.; Marsalek, R.; Prokopec, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The paper deals with various parallel platforms used for high performance computing in the signal processing domain. More precisely, the methods exploiting the multicores central processing units such as message passing ...
 • Určování stresu z řečového signálu 

  Staněk, Miroslav
  Předložená disertační práce se zabývá vývojem algoritmů pro detekci stresu z řečového signálu. Inovativnost této práce se vyznačuje dvěma typy analýzy řečového signálu, a to za použití samohláskových polygonů a analýzy ...